Kentra

 

Een probleem met afhankelijkheid of verslaving is zelden geïsoleerd. Stevig drinken leidt bijvoorbeeld vaak tot problemen op het werk, eenzaamheid, ruzie in het gezin, gezondheidsproblemen, psychische klachten of zelfs overlast of huiselijk geweld. Het streven is om burgers met problemen zoveel mogelijk in de eigen omgeving en onder hun eigen regie hulp te bieden. De problemen spelen zich lokaal af, en kunnen dus ook het beste lokaal – en in samenhang – worden aangepakt. Novadic-Kentron heeft de activiteiten in de wijk, preventie, consultatie en advies en generalistische verslavingszorg daarom bij elkaar gebracht onder de naam Kentra. Onder Kentra vind je: 

Kentra Preventie houdt zich bezig met het voorkomen van problemen of het voorkomen van verergering van problemen.

Kentra Basis(GGZ) biedt, bij voorkeur in de directe omgeving van de cliënt, hulp aan cliënten met lichte tor matige verslavingsproblemen.

Kentra Business traint, coacht en ondersteunt professionals die te maken hebben met gebruik en misbruik van middelen en adviseert organisaties en bedrijven over beleid

Praktische informatie

Adres:
Hogedwarsstraat 3
5261 LX Vught
Tel:
073 6899090
Email:
hulp@novadic-kentron.nl
Website:
www.kentra.nl