Actieplan ChristenUnie voor drugsvrije samenleving

De ChristenUnie heeft een actieplan op weg naar een drugsvrije samenleving opgesteld. De partij wil hiermee de ‘onaantastbare status van drugs’ aanpakken. Het actieplan telt 34 voorstellen waarmee de partij drugsgebruik in de ban wil doen.

Het uitbreiden van het huidige preventieakkoord met een paragraaf over drugs is een van die 34 voorstellen. Daarnaast wil de ChristenUnie een Nationaal Rapporteur Verslavingen aanstellen en een gerichte publiekscampagne uitsturen.

Jongeren ontmoedigen

Volgens de partij is dit een eerste stap in de richting om het drugsbeleid radicaal om te gooien, want zoals het nu gaat kan het volgens de partij niet langer. Zo moeten jongeren meer ontmoedigd worden om drugs te gebruiken. Waar er voor alcohol en roken al duidelijke campagnes en richtlijnen zijn, missen deze nog voor de regulering van drugs.

Coffeeshops

De ChristenUnie is ook voor een uitsterfbeleid voor coffeeshops. Er zouden volgens hen geen vergunningen meer afgegeven mogen worden zodat coffeeshops vanzelf uit het straatbeeld zullen verdwijnen.

 

Reageer reacties (0)
LEES MEER...