Bewustwordingsplan Europese Commissie over relatie alcohol en kanker

Het is al meer dan 30 jaar bekend dat alcohol geclassificeerd is als een kankerverwekkende stof. Het algemeen besef hiervan is echter verontrustend laag. Daarom heeft de Europese Commissie het Europe’s Beating Cancer Plan gelanceerd. Daarmee wil de commissie de relatie tussen alcohol en kanker duidelijk maken. Het doel is om kanker terug te dringen.

Met het actieplan wil de Commissie een uniform Europees beleid uitzetten om zo meer mensen bewust te maken van de relatie tussen alcoholgebruik en het ontwikkelen van kanker. Het doel is om fysieke schade veroorzaakt door het drinken van alcohol te laten dalen met tenminste 10 procent. Het gaat hier dus naast kanker ook om bijvoorbeeld hart- en leverfalen. Daarnaast moet er in 2025 op sociaal en economisch vlak een positief verschil te zien zijn.

Informatie creëert bewustzijn

De European Alcohol Policy Alliance verwacht dat de Europese bevolking in de komende jaren zich meer bewust zal worden van het feit dat het drinken van alcohol het risico op het krijgen van kanker vergroot. Zelfs gematigde drinkers hebben al een verhoogde kans op het ontwikkelen van borstkanker. Via www.alcoholandcancer.eu wordt er meer informatie gegeven om aan dit bewustzijn bij te dragen.

Eenduidig Europees beleid

De komende jaren zullen er stap voor stap beleidsaanpassingen ten opzichte van alcoholverkoop en -gebruik doorgevoerd worden.  Hiermee komt er een eenduidig beleid voor alle lidstaten van de Europese Commissie. Onderstaande stappen worden doorgevoerd.

  • Overal zullen dezelfde wetenschappelijk onderbouwde interventies worden ingevoerd. Ook krijgt ieder land hulpinstanties evenredig aan het aantal inwoners van het land. Zodoende krijgt iedere Europeaan overal dezelfde hulp aangeboden bij mentale en fysieke ziekte, zoals bij behandeling van verslaving of kanker
  • De Europese Commissie zal de wetgeving en taxatie rondom verkoop van alcohol aan de grenzen herzien
  • Het aantal momenten waarop jongeren met alcoholreclames in aanraking komen moet omlaag. De Europese Commissie zal hiervoor samenwerken met lidstaten om zo online marketing en reclames in te perken
  • De Commissie zal ook het eigen beleid herzien rondom het vertonen van alcoholische dranken bij het promoten van landbouwproducten
  • Alle alcoholische dranken moeten voor het einde van 2022 een lijst van ingrediënten en voedingsstoffen op een label hebben staan
  • Deze labels moeten vervolgens voor het einde van 2023 zijn voorzien van alle nodige gezondheidswaarschuwingen
  • Er komt ondersteuning beschikbaar voor alle lidstaten om te kunnen voldoen aan de gestelde eisen voor interventies, (mentale) gezondheidszorg, en psychosociale en fysieke steun op de werkvloer
Reageer reacties (0)
LEES MEER...