Minderjarigen komen nog te makkelijk aan alcohol en sigaretten

Alcohol en tabak zijn anno 2021 voor jongeren makkelijker te verkrijgen dan in 2016. Slechts 38 procent van de verkooppunten van alcohol houdt zich met leeftijdscontroles aan de regels van het Nationaal Preventieakkoord. Met inzet van minderjarige mysteryshoppers werd duidelijk dat er nauwelijks tot vrijwel geen verschil zichtbaar is in de nalevingscijfers ten opzichte van 2018, toen het akkoord inging.

De bezoeken van de mysteryshoppers werden uitgevoerd in opdracht van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Uit de rapportage blijkt dat er in de horeca, avondwinkels en sportkantines een minimale vooruitgang is geboekt op het vlak van leeftijdscontroles bij de verkoop van alcohol. In slijterijen en supermarkten werd er echter minder goed gecontroleerd en was het dus makkelijker voor jongeren om alcohol te kopen.

Tabak

Ook de verkoop van tabak aan jongeren werd onder de loep genomen. Hierbij wordt de leeftijdscontrole iets beter nageleefd, 50 procent van de verkopers hield zich aan de regels. Toch is dit een lichte daling ten opzichte van 2016, toen het onderzoek naar jongeren en tabak voor het laatst werd uitgevoerd. Dit betekent dat het voor jongeren nu makkelijker is om aan sigaretten te komen dan in 2016. Staatssecretaris Blokhuis is zwaar teleurgesteld in de nalevingscijfers van zowel de alcohol- als tabaksverkoop aan minderjarigen.

In 2030 wil het ministerie van VWS dat alle sectoren voor 100 procent meewerken aan de naleving van leeftijdscontroles bij de verkoop van alcohol. Daarnaast willen ze dat in 2040 geen enkele jongeren nog rookt.

Reageer reacties (0)
LEES MEER...