Er moet opnieuw overlegd worden over blurring met alcohol. Dat vindt D66-kamerlid Jeanet van der Laan. Op dit moment staat er in het coalitieakkoord genoteerd dat deze vorm van blurring is toegestaan, maar niet iedereen is het daar mee eens.

Blurring staat bij deze voor het accepteren van alcohol in winkelgebieden, zoals bijvoorbeeld kledingwinkels waar wijn wordt geserveerd. Dit is al jaren een lastige kwestie binnen de politiek, aangezien dit tegen de huidige Alcoholwet in gaat. Volgens die wet is het alleen toegestaan om binnen horecagelegenheden met een vergunning alcohol te schenken. In 2018 deed de VVD een wetsvoorstel om ook winkeliers op te nemen in deze wet, aangezien dit de omzet van winkels zou kunnen verhogen en het winkelgebied levendiger zou maken.

Tegenstrijdig
Gezondheidsinstanties zijn tegen het plan. Het strookt namelijk niet met de afspraken in het Nationaal Preventieakkoord, waarmee de overheid het alcoholgebruik juist wil verminderen. ‘Met blurring normaliseren we alcohol verder en dat is schadelijk voor de volksgezondheid. Hoe zichtbaarder en beschikbaarder alcohol is, hoe meer er wordt gedronken’, vertelt Ninette van Hasselt, alcoholexpert van het Trimbos instituut, aan Pointer.

Bij het samenstellen van het Preventieakkoord van 2018 waren zowel verkopers als gezondheidsexperts het erover eens dat blurring onwenselijk is. Desondanks wordt het plan nu in het coalitieakkoord toegestaan. Dit zorgt ervoor dat er in verschillende gemeenten nu wordt gepleit voor het doorvoeren van deze regeling.

Opnieuw overleggen
Jeanet van der Laan heeft echter haar twijfels. ‘Ik zet me in voor een gezonde leefstijl en ik vind dat je zo gezond mogelijk moet kunnen opgroeien.’ Ze gaat daarom met dit vraagstuk terug naar haar coalitiepartners.

 

Reageer reacties (0)
LEES MEER...